top of page

ZNAMENITI KAMNOGORIČANI

V Kamni Gorici je bilo rojenih nekaj mož, ki so se s svojim delovanjem v politiki ali umetnosti zapisali tudi v širši slovenski prostor.

Slikar Matevž Langus (1792–1855) je bil v svojem času med najbolj cenjenimi slikarji. Poznamo ga predvsem po freskah in portretih znanih in manj znanih osebnostih ter otrok njegovega časa. Njegova rojstna hiša stoji v bližini lipe, pred Domom krajanom pa je njemu posvečen spomenik.

Matej_Langus.jpg
Lovro_toman.jpg

Dr. Lovro Toman (1827–1870), pesnik in politik, je bil član kranjskega deželnega zbora in poslanec v dunajskem državnem zboru. Prvi je javno razvil slovensko zastavo (1848) in si prizadeval za uveljavljanje slovenskega jezika in narodne zavesti.

Rodbina Kappus, ki je edina slovenska fužinarska rodbina, ki ji je bilo podeljeno plemstvo, je najslavnejša in najpomembnejša rodbina v zgodovini kamnogoriškega železarstva. Leta 1693 so bili zaradi zaslug za razvoj fužinarstva povzdignjeni v plemiški stan (pl. Pichlstain). Njihova graščina stoji v središču vasi, iz rodbine pa so izhajali številni ugledni pravniki in uradniki. Član družine je bil tudi jezuitski misijonar Marko Anton Kappus (1657–1717), ki je preko 30 let deloval med Indijanci v mehiški pokrajini Sonora.

KappusZnamka.jpg

Vir: Skenirana znamka

Lovro_Pogačnik.jpg

Politik dr. Lovro Pogačnik (1880–1919) je bil prvi predsednik Zveze Orlov, od 1914 poslanec Državnega zbora in kasneje poverjenik za narodno obrambo v Narodni vladi SHS.

Slikar Ivan Varl (1923–1979) je živel večinoma na Krasu, kjer je bil priljubljen učitelj likovne vzgoje. Bil je risar, ilustrator, grafik, slikar, umetniški fotograf.

IvanVarl.png
bottom of page