top of page

TRADICIONALNE PRIREDITVE

Vsako leto se v Kamni Gorici odvijajo številne tradicionalne prireditve.
gregorjevo2012KBeton060.jpg

Gregorjevo

11. marec

Vsako leto na dan pred sv. Gregorjem, 11. marca ob mraku, otroci s pisanimi hišicami na vodi pozdravijo pomlad v starem jedru Kamne Gorice.

 

Spuščanje barčic, ki se je v zadnjih letih ponovno razmahnilo po krajih v Sloveniji, je v Kamni Gorici od nekdaj doma. Šega izvira iz časa kovanja, ko so kovači tako pozdravili prihod daljših dni, zaradi česar ob delu niso več potrebovali razsvetljave sveč. V Kamni Gorici šega v večstoletni zgodovini nikdar ni usahnila, spuščanje pa poteka vsako leto po rakah v starem vaškem jedru, ob Kapusovi graščini.

Prireditev so opazili tudi pri Vsakdanjiku, participativnem spletnem dnevniku Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU in Slovenskega etnološkega društva, kjer je objavljen zapis Gregorjevo: Spuščanje barčic v Kropi in Kamni Gorici.

Kulturno turistično društvo Kamna Gorica je bilo dne 8.7.2019 vpisano kot nosilec  v Register nesnovne dediščine ob enoto Spuščanje gregorčkov.

Streljanje z možnarji

Velika noč, 1. maj, farni praznik

V Kamni Gorici domačini ob vseh večjih praznikih še vedno tako kot v starih časih streljajo z možnarji. Strelišče je na razgledni Zijavki nad vasjo. 

Streljanje poteka ob točno določenih dnevih in urah, streljanje pa danes izvajajo člani Društva možnaristov in pritrkovalcev.

Možnar ima na vrhu odprtino za polnjenje in spodaj odprtino za prižiganje, ki jo med polnjenjem zamašijo. V možnar nasujejo pravo merico smodnika in nanj dajo zmečkan papir, ki prepreči, da bi se smodnik navlažil. Za tem pride plast žaganja, ki deluje kot tampon med smodnikom in zunanjo plastjo drobnega peska ali zdrobljene opeke. Z velikimi kladivi (macolami) dva strelca udarjata po bakrenemu čepu (basovniku) in s tem zabijeta zmes v možnar. Možnar nato odnesejo na mesto streljanja, kjer tik pred streljanjem odmašijo spodnjo odprtino ter vanjo nasujejo še malo vžigalnega smodnika. Možnar je tako pripravljen in ob vzkliku »ogenj«, ki ga da vodja strelcev, z dolgo palico z železno razbeljeno konico prižgejo smodnik. Ob tem je potrebno paziti, da se možnar ne prižiga direktno na odprtini, saj lahko moč smodnika odlomi palico in pride do nesreče.

Ob praznikih je še posebej pomembno, da streljanje sovpada s potekom maše  v cerkvi. Vodja strelcev takrat dobi viden signal iz zvonika, kdaj je potrebno ustreliti.


Društvo možnaristov in pritrkovalcev Kamna Gorica je bilo dne 8.7.2019 vpisano kot nosilec  v Register nesnovne dediščine ob enoto Streljanje z možnarji.

Pod cvetočim gankom

začetek julija

Vsako leto v juliju se vaščani Kamne Gorice in sosednje Zgornje ter Spodnje Lipnice zberejo na travniku ob cerkvi sv. Trojice. Tam na ganku starega gospodarskega poslopja cvetijo čudoviti gorenjski nageljni. Popoldanski dogodek se prične s kulturnim programom ter nadaljuje z družabnimi igrami, ustvarjalnicami in sproščenim druženjem.

Petje pri Arhovem znamenjčku

15. avgust

Vsako leto na dan Marijinega vnebovzetja, 15. avgusta, domačini po stari navadi prepevajo Marijine pesmi pred Arhovim znamenjčkom.

Langusovi dnevi

konec avgusta, začetek septembra

Vsako leto prvi vikend septembra vaščani in njihovi prijatelji praznujejo krajevni praznik. Praznik je posvečen rojaku, slikarju Matevžu Langusu. V sklopu prereditve potekajo glasbeni, likovni in športni dogodki, ki se pričnejo že zadnje dni avgusta in potekajo do drugega septembrskega vikenda. Osrednja prireditev se odvija prvo soboto v septembru z likovnimi delavnicami za otroke in družine ter kulturnim in športnim programom.

Božično prepevanje

božični čas

V času okrog božica je bilo v Kamni Gorici v navadi koledovanje. Prvotna šega je zamrla, v zadnjih letih pa običaj obujajo s petjem in sprevodom po vasi. Prijeten dogodek se prične s kratkim koncertom v cerkvi sv. Trojice. Od tam se domač pevski zbor poda z baklami in lučkami skozi vaško jedro. Zaključek je ob stari vaški lipi, kjer domačini poskrbijo za pogostitev in prijetno vaško vzdušje.

bottom of page