top of page

Vabilo na občni zbor

KO RDEČEGA KRIŽA Kamna Gorica

10.4.2024

KO RK Kamna Gorica vabi člane in ostale krajane na zbor članov, ki bo tudi volilni v sredo, 10.4.2024 v Dom krajanov ob 17,30 uri.

DNEVNI RED:

 1. Otvoritev zbora  in pozdrav udeležencem,

 2. Izvolitev organov zbora:delovno predsedstvo,zapisnikarja,verifikacijske komisije,ki bo tudi volilna in overovatelja zapisnika,

 3. Poročilo predsednika  o delu KO RK v letu 2023,

 4. Poročilo blagajnika,

 5. Poročilo nadzornega odbora,

 6. Poročilo verifikacijske komisije,

 7. Razprava na poročila in njihovo sprejetje,

 8. Razrešnica predsednika in krajevnega odbora KO RK,

 9. Volitve članov KO RK,

 10. Plan dela za 2024,

 11. Imenovanje Bertoncel Vinka dolgoletnega predsednika in prostovoljca RK za častnega člana KO RK Kamna gorica,

 12. Razno.

Krajevni odbor

KO RK Kamna Gorica

bottom of page